______________________________________________

 Årsmöte måndagen 15 april

i föreningslokalen Trädgårdsgatan 13 klockan 18.30. (Dörröppning 17.30)

ÅRSMÖTET 15 APRIL

 INSTÄLLD PÅ GRUND AV
  RISK FÖR CORONAVIRUS.

______________________________________________________________________________             

Medlemmarna i Helsingborgs Sjöfartsförening kallas till ordinarie årsmöte.

Vid årsmötet förekommer sedvanliga ärenden enligt § 8 i Föreningens stadgar. Vid sammanträdet föredras också årsredovisningen och revisionsberättelsen för Stiftelsen Skånska Redares Understödsfond, frågan om beviljande av ansvarsfrihet samt val av styrelse för Stiftelsen.

____________________________________________________________________________________________

 

Anmälan om deltagande senast måndagen den 13 april 2020.

till Thomas Pyk 070-535 83 48  alt. thomas.sjofarten@gmail.com

 MAX 50 deltagare enligt principen först till kvarn.

 

 ÅRSMÖTET ÄR ENDAST FÖR MEDLEMMAR:

___________________________________________________________________________