______________________________________________________________________________             

 

Vi firar våren med en vårmeny på färjan ”Hamlet”,

onsdagen den 15 maj.(Avgång 18:00)  

Samling i avgångshallen Knutpunkten senast kl. 17.45

I vårmenyn ingår färjebiljett, välkomstdryck, menyn, öl/vatten, vin och kaffe.
Eventuellt övrigt betalas direkt till serveringspersonalen.

Anmälan: Inbetalning föreningen tillhanda Senast fredagen den 10 maj enligt nedan                          

______________________________________________________________________________

 

OBSERVERA NYTT!!!

Anmälan: = Inbetalning 200 kr till föreningens bankgiro 5870-6631,

tillhanda senast fredagen den 10 maj. Ange namn och datum.

 

____________________________________________________________

Läs följande nyhetsinformation för 2019:

_________________________________________________________________

Ny rutin vid anmälningar till föreningens sammankomster.

Helsingborgs Sjöfartsförening har beslutat att ändra rutinen för anmälningar till sina möten.


 För att undvika att hantera kontanter både p.g.a. kostnader för att sätta in dem på föreningens konto och att transportera kontanter utanför lokalen kommer kostnaden för deltagande i föreningens sammankomst fortsättningsvis att ske på nedan nämnda sätt:

Om du vill deltaga i en sammankomst betalar du in kostnaden för denna på föreningens bankgiro 5870-6631, samma som användes till inbetalning av medlemsavgiften, och anger på inbetalningen datum och ditt/era namn. Ingen anmälan via e-post eller telefon. Vill man betala in till flera sammankomster samtidigt så ange alla datum och ditt/era namn.
Inbetalningen till en träff skall vara föreningen tillhanda senast på sista anmälningsdagen.
Det är väldigt viktigt att ditt/era namn kommer med på inbetalningen eftersom vi hämtar dem där så att vi kan pricka av dig/er vid sammankomsten.

Övrig dryck betalas med kontanter.

.

Arbetsutskottet

_______________________________________________________________