______________________________________________

  Pubafton onsdagen 17 april

i föreningslokalen Trädgårdsgatan 13 klockan 18.30. (Dörröppning 17.30)

______________________________________________________________________________             

 

”Från förr till framtiden"

Johan Röstin, VD för ForSea berättar om färjetrafiken över sundets smalaste del"

______________________________________________________________________________

.

________________________________________________________________________________

OBSERVERA NYTT!!!

Anmälan om deltagande senast fredagen den 15 april

Anmälan: = Inbetalning 100 kr till föreningens bankgiro 5870-6631,

tillhanda senast måndagen  den 15 april. Ange namn och datum.

Förtäring inkl. en (1) Öl/vatten 100 kr. MAX 50 deltagare enligt principen först till kvarn.

____________________________________________________________

Läs följande nyhetsinformation för 2019:

_________________________________________________________________

Ny rutin vid anmälningar till föreningens sammankomster.

Helsingborgs Sjöfartsförening har beslutat att ändra rutinen för anmälningar till sina möten.


 För att undvika att hantera kontanter både p.g.a. kostnader för att sätta in dem på föreningens konto och att transportera kontanter utanför lokalen kommer kostnaden för deltagande i föreningens sammankomst fortsättningsvis att ske på nedan nämnda sätt:

Om du vill deltaga i en sammankomst betalar du in kostnaden för denna på föreningens bankgiro 5870-6631, samma som användes till inbetalning av medlemsavgiften, och anger på inbetalningen datum och ditt/era namn. Ingen anmälan via e-post eller telefon. Vill man betala in till flera sammankomster samtidigt så ange alla datum och ditt/era namn.
Inbetalningen till en träff skall vara föreningen tillhanda senast på sista anmälningsdagen.
Det är väldigt viktigt att ditt/era namn kommer med på inbetalningen eftersom vi hämtar dem där så att vi kan pricka av dig/er vid sammankomsten.

Övrig dryck betalas med kontanter.

.

Arbetsutskottet

___________________________________________________________

_______________________________________________________________